Lysarbeideren - Med mennesket i sentrum
Husrens

Opplever du at det er dårlig energi i huset ditt?

Ved hjelp av sine åndelige veiledere kan Charlotte undersøke om årsaken til dine ubehag kan være besøk av ånder. Noen ganger kan besøket være nære og kjære som har gått over på den andre siden. Andre ganger kan vedkommende være gjester som ikke er like velkommen. Uansett hva årsaken til besøket er, kan Charlotte være behjelpelig til å undersøke hvem som er der, hvorfor de er der og eventuelt sende dem over i lyset dersom det er ønskelig. 

Ved bestilling av vanlig husrens vil Charlotte gå dypt inn i energiene i huset og undersøke om det er ånder. Hun vil også oppdage dersom det er vannårer som skaper problemer. Har dere vannårer vil Charlotte lokalisere de og gi tips til hvordan de enkelt kan fjernes/blokkeres. Grunnet varierende størrelse på bolig og problem, er det derfor vanskelig å estimere hvor lang tid dette tar.

Charlotte utfører også husrens som fjernrens, da arbeider hun fra kontoret og "skanner" huset/leiligheten for så og rense i 1 time. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å bruke lengre tid, men da blir det avtalt individuelt. 

Etter behandling informerer Charlotte om hva hun fikk opp under husrensen. 

Faktura vil bli sendt pr e-post og innbetaling må skje senest 2 virkedager før behandling.

Fjernrens:

Tid: Charlotte vil over flere dager arbeide med å rense huset. Hun vil ta kontakt når arbeidet er gjort og opplyse via e-post eller skype hva hun har fått opp. 

Pris: kr 500,-  

Bestille time: Trykk her 

Charlotte ønsker å møte alle oppgaver med blanke ark og ønsker derfor ikke noe informasjon om hvordan problemene oppleves på forhånd av timen.


Vanlig husrens: 

Tid: Etter avtale (Det er stor varriasjon på hvor lang tid hver behandling tar)

Pris: kr 500,- pr time + transport (Normal kjøregodtgjørelse + 50 kr) 

Sted: 
Hos deg.

Forbehold: Det tas forbehold om at boligen er i Sandnes/ Jæren området.

Bestille time: Trykk her 

Charlotte ønsker å møte alle oppgaver med blanke ark og ønsker derfor ikke noe informasjon om hvordan problemene oppleves på forhånd av timen.


Website Builder drives av  Vistaprint